PL

PL

©2021 Colliers

Wprowadzając w życie inicjatywę Colliers Office Gallery, mieliśmy na celu ustanowienie połączenia pomiędzy światem sztuki a kulturą biznesu.

W ramach cyklicznie zmieniających się wystaw, chcemy umożliwić młodym talentom z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych debiut w przestrzeni naszego biura oraz w witrynie internetowej.

Zapraszamy

ELWIRA SZTETNER

Gdzie przebiega granica między jednostką a grupą? Gdzie kończy się jedno ciało a zaczyna drugie? Co dzieli jeden gatunek od innego? Czy dwa gatunki mogą tworzyć wspólne ciało? Czy darń mchu, leśna ściółka, cały las, biosfera ziemi to niezliczone autonomiczne byty, czy może jedna wielka całość? Czy superorganizm to kolonia organizmów tego samego gatunku, czy wielogatunkowe ciało tworzone przez organizmy powiązane ścisłymi zależnościami z endosymbiozą włącznie?
W świetle nauk biologicznych cała materia ożywiona stanowi nieprzerwane kontinuum. Jeśli tak jest naprawdę, to wszelkie granice, podziały, hierarchie i systemy odzwierciedlają raczej formy naszej percepcji świata niż jego prawdziwy stan.

Symbioza​ to część projektu Superorganizm. Wykonana jest w technice szycia i haftu ręcznego. Podobnie jak pozostałe elementy Superorganizmu nie jest to skończona, ostateczna forma, lecz raczej etap pracy nad rozrastającą się we wszystkich kierunkach rzeźbą. Jej ostateczny kształt nie jest zaplanowany. Będzie wynikać z mutacji i ewolucji jakie przydarzą się jej po drodze.

Zapraszam Państwa do kontaktu

Marta Milczarczyk

Project Manager | Colliers
marta.milczarczyk@colliers.com
+48 882 014 403

WARSZAWA | 2021

KOORDYNATORZY PROJEKTU
Iga Chmielecka, iga.chmielecka@asp.waw.pl, +48 515 063 769
Marta Milczarczyk, marta.milczarczyk@colliers.com, +48 882 014 403

Wydawca: Colliers, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
Tekst: Elwira Sztetner
Zdjęcia: Adam Gut, Filip Dowjat
Opracowanie graficzne: Paweł Wojtysiak

©2021 Colliers